J O Z E F H O R V A T

Jožef Horvat

vaš poslanec in
kandidat za poslanca

#RečenoStorjeno

Dejanja štejejo

Nekateri ključni dosežki našega 2-letnega dela v vladi:

višje neto plače za vse

10 % višje pokojnine

2 milijardi € za investicije v zdravstvo

150 milijonov € za športno infrastrukturo

310 milijonov € za kmetijstvo in podeželje

uvedba e-vinjet

Za razvoj naših krajev ni toliko pomembna strankarska pripadnost.

Ključni so posamezniki, ki nas bodo zastopali v Ljubljani.

Sodite nas po naših izkušnjah in naših dejanjih.

Za investicije v Prekmurju smo v zgolj dveh letih zagotovili dodatnih

263

milijonov €.

Nekateri konkretni državni projekti in investicije

za višjo kvaliteto življenja vseh občank in občank na območju sedmih občin volilnega okraja Lendava.

ČRENŠOVCI

• vzpostavitev nove enote v Domu starejših občanov Rakičan, enota Črenšovci
• novogradnja vrtca na Srednji Bistrici
• kolesarska steza Lendava - Velika Polana - Črenšovci

VELIKA POLANA

• spodbujanje podjetništva v Naturi 2000 – Poslovna cona Vudina
• kolesarska steza Lendava - Velika Polana - Črenšovci
• dom Velika Polana - koncesija za 16 dodatnih postelj

ODRANCI

Projekt izgradnje Dnevnega centra Odranci v okviru Doma starejših občanov Lendava

TURNIŠČE

• kolesarsko omrežje Turnišče - Dobrovnik - Lendava
• dozidava objekta za vrtec Turnišče
• kolesarsko omrežje Turnišče - Lendava

LENDAVA

• rekonstrukcija in izboljšanje bivalnega standarda v Domu starejših Lendava
• kolesarska steza Lendava - Velika Polana - Črenšovci
• izgradnja prizidka k Dvojezični OŠ

DOBROVNIK

• kolesarsko omrežje Turnišče - Dobrovnik - Lendava
• sanacija pregrade pri Bukovniškem jezeru
• ureditev kmetijsko-poslovne cone Dobrovnik

KOBILJE

• vzdrževanje kmetijske krajine za ptice in metulje na Goričkem
• vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih

Vas zanimajo konkretni projekti v vaši občini?

Želim vam, da boste 24. aprila izbrali modro.

Nova Slovenija je v dveh letih sodelovanja v vladni koaliciji pokazala, da je zrela politična stranka. Imamo odgovore na aktualne izzive in kompetentno peterico ministrov, ki predstavljajo najbolj operativen del vlade. Kar se je leta samo govorilo, smo brez velikih besed naredili.

V Prekmurju gradimo in bomo gradili vrtce, šole, športne objekte, ceste, kolesarske steze, vodovodna in kanalizacijska omrežja, energetske in protipoplavne objekte. Izdatno pomagamo pri investicijah v gospodarstvu. V našem mandatu smo zagnali najbolj intenziven cikel gradnje domov za starejše v zgodovini Slovenije.

X